본문 바로가기 대메뉴 바로가기

YEONGDONG-GUN


About Yeongdong

Yeongdong, điểm đến nhạc truyền thống của Hàn Quốc, bao quanh bởi môi trường tự nhiên trong lành mang đậm tính nghệ thuật

Yeongdong map
Who is Nangye Park Yeon ?Who is Nangye Park Yeon ?

Ông là nhạc sỹ kiêm nhà lý luận âm nhạc lỗi lạc của triều đại Joseon Ông là danh nhân, bậc thầy về lĩnh vực âm nhạc được minh chứng qua nhiều thành tựu.

Nangye Park Yeon image1
Nangye Park Yeon image2
Nangye Park Yeon image3
Yeongdong Festival

Thông tin về các lễ hội do Yeongdong tổ chức được nêu ở phần này. Tham gia các lễ hội này cùng gia đình để có được những kỷ niệm khó quên trọn đời.